De verraderlijke Indische Oceaan

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > De verraderlijke Indische Oceaan

De verraderlijke Indische Oceaan

De prachtige Indische Oceaan is niet altijd zo romantisch, de onderstroom is erg verraderlijk. Elk jaar neem je met geweld een ziel van het dorp Mtangani mee. In de vakantie gaan kinderen naar de zee, we waarschuwen hen voor de gevaren, zeker omdat ze niet kunnen zwemmen, maar elk jaar eist de zee een of meerdere slachtoffers. Vandaag nam hij Ngala van 11 jaar weg, de eerstgeboren zoon van Amos, voorzitter van ons oudercomit√©. De oceaan heeft zijn lichaam nog niet terug gebracht en de zoektocht zal de hele nacht doorgaan….

Amos brengt kinderen naar school. Voorop zit zijn oudste zoon…

Kinderen uit Mtangani