Studiefonds

Stichting Mtangani > Studiefonds

Lang hebben we nagedacht hoe we onze leerlingen verder kunnen helpen als ze van de basisschool af komen. Voor ons, als kleine stichting, is het belangrijk dat we de focus op het basisonderwijs houden. Maar hoe kunnen we proberen ze toch een kans te geven om door te gaan naar de middelbare school?

In Kenia is het zo dat de score van je KCPE examen bepaalt naar welke middelbare school je kunt gaan. En elke school mag zijn eigen tarieven hiervoor bepalen. Deze tarieven zijn voor de leerling pas bekend bij inschrijving. Daarnaast heb je day-schools en boarding-schools. Uiteraard betaal je voor de laatste optie meer. Ook is er de mogelijkheid om in het eerste jaar een beurs aan te vragen, maar je weet nooit zeker of die ook wordt toegekend. Veel onzekerheden dus. Het is dus moeilijk om de kosten vooraf in te schatten. Maar we hebben een goede oplossing! Hiervoor zijn we het studiefonds gestart.

Maandelijks doneren een aantal sponsors een (vrij) bedrag hiervoor. De leerling gaat zich inschrijven en geeft ons de kosten door, zoals op de foto’s hieronder. Daarna betalen we direct vanuit het studiefonds aan de middelbare school. Op deze manier is er geen risico dat het geld niet goed terecht zou komen en kan de leerling zonder zorgen van start. De beurs wordt in dat eerste jaar aangevraagd en als die wordt toegekend dan wordt dat in mindering gebracht op de schoolkosten van het jaar erna. Op deze manier kunnen we onze kinderen toch verder helpen!

Inmiddels werkt Stichting Mtangani samen met twee andere organisaties. Door deze samenwerking kunnen we meer leerlingen ondersteunen.

Wil je ook bijdragen aan het studiefonds? Stuur dan een bericht naar info@stichtingmtangani.nl

Het rekeningnummer van het studiefonds is NL26ABNA 0887.1599.58

Namens al onze studenten ontzettend bedankt!!

Note: Elk jaar komen er meer leerlingen bij, zie het rijtje hieronder.

2021: 2 leerlingen

2022: 7 leerlingen

2023: 8 leerlingen

2024: 14 leerlingen