ANBI gegevens

Stichting Mtangani > ANBI gegevens

ANBI gerelateerde informatie

Statutaire naam: Stichting Mtangani
Nummer KvK: 32128344

Stichting Mtangani beschikt over de ANBI status, waardoor het belastingtechnisch, zeker voor bedrijven, aantrekkelijk is om te doneren.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8187.39.769
Emailadres: info@stichtingmtangani.nl
Doelstelling: zie pagina Over Stichting Mtangani

Functies bestuur:
Voorzitter: Mw C. Norder
Bestuurslid: Mw. R. Grizancic
Bestuurslid: Mw. A.A. Hendriksma

Beloningsbeleid bestuurders: geen beloning

Winst en verliesrekening 2023:

Balans 2023:

IBAN/ Rekeningnummer: NL85 ABNA 0565.081.357
Stichting Mtangani