ANBI gegevens

Stichting Mtangani > ANBI gegevens

ANBI gerelateerde informatie

Statutaire naam: Stichting Mtangani
Nummer KvK: 32128344

Stichting Mtangani beschikt over de ANBI status, waardoor het belastingtechnisch, zeker voor bedrijven, aantrekkelijk is om te doneren.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8187.39.769
Post en bezoekadres: De Deimt 20, 8252 JE Dronten
Telefoonnummer contactpersoon mw. Norder 06-10461775
Emailadres: info@stichtingmtangani.nl
Doelstelling: zie pagina Over Stichting Mtangani

Functies bestuur:
Voorzitter: Mw C. Norder
Penningmeester: Dhr O. Valentim
Secretaris: Mw. A.A. Hendriksma

Beloningsbeleid bestuurders: geen beloning

Winst en verliesrekening 2022: Open het document

Balans 2022: Open het document

IBAN/ Rekeningnummer: NL85 ABNA 0565.081.357
Stichting Mtangani