Microkrediet project

Stichting Mtangani > Projecten > Microkrediet project

Doel

Vrouwen in Mtangani de mogelijkheid geven zich met behulp van een kleine lening, een inkomen te verschaffen en hun levensstandaard daarmee te verhogen in de hoop dat dit project bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Uitvoering

Het idee werd geboren in augustus 2007. Samen met mijn partner Renata hebben we veel tijd geïnvesteerd in het zoeken naar de beste manier om dit project op te zetten. Zij zocht de vrouwen uit en verzamelde al hun gegevens en zocht uit wat voor bedrijfjes de vrouwen konden opstarten.

Ik verdiepte me in de achtergronden van het microkrediet en aan de hand van die kennis en de kennis die ik via Renata kreeg over hoe we dit het beste konden introduceren in het leven van de vrouwen, maakten we de contracten en de regels.

Intussen moesten ook nog de financiële middelen gevonden worden voor de leningen van de vrouwen. Dit lukte wonderwel goed en in januari 2008 reisde ik voor het eerst af naar Kenia om daar persoonlijk de eerste 44 vrouwen met het microkredietproject te helpen opstarten.

We maakten een flitsende start! Te mooi om waar te zijn. We werden overspoeld met aanvragen (wel 700) waar we uiteraard nooit aan konden voldoen. Dit heeft veel stress gegeven bij Renata die steeds maar ‘nee’ moest verkopen.
De vrouwen met een lening deden het heel wisselend. Telkens bleek weer dat Renata de aanjager moest zijn om de vrouwen aan te sporen tot afbetalen. We hebben succesverhalen, maar ook financiële verliezen geleden.
We zijn door de jaren heen tot de conclusie gekomen dat een microkrediet voor vrouwen, die geen enkele vorm van onderwijs hebben genoten, te complex is. Het is voor hen moeilijk om te plannen en inzicht te krijgen in het principe.

Resultaat

Het is een project geweest met veel ups en downs.
• Het project zoals wij het voor ogen hadden is gestopt. Het project loopt nog wel op andere manier. Elke vrouw betaalt 100 Ksh per maand (ongeveer 80 cent) en elke maand krijgt een vrouw in nood het totaalbedrag.
• Sinds 2011 is er geen Nederlands geld meer in dit project geïnvesteerd.
• Financieel gezien niet het meest succesvolle project

Maar de successen liggen op ander gebied.
• De positie van de vrouw is versterkt, in 2009 waren zij als groep zelfs in staat lokale verkiezingen af te dwingen.
• Twee stammen, Giriama en Borana, zijn nader tot elkaar gekomen.
• Dit project heeft hen bewuster gemaakt van hun mogelijkheden en de vraag tot onderwijs voortgebracht.

Andere Projecten

Basisonderwijs

Onze basisschool in Mtangani geeft kinderen sinds 2015 toegang tot gratis en goed onderwijs.
Bekijk project

Volwassen Onderwijs

Ongeveer 70% van de inwoners (vooral de vrouwen) is analfabeet en hebben behoefte aan onderwijs.
Bekijk project

Brillen project

Er was een grote behoefte aan brillen en zonnebrillen. De zon veroorzaakt ook oogproblemen zoals staar.
Bekijk project

Noodfonds

Noodfonds om medicijnen, operaties, ziekenhuisopnames en meer te kunnen betalen voor de inwoners.
Bekijk project

Solarlampen Project

Door in Nederland geld in te zamelen voor solarlampen konden we veel gezinnen blij maken met een lamp.
Bekijk project