Sponsorproject

Stichting Mtangani > Sponsorproject

Sponsorproject

Het Keniaanse onderwijs is sinds 2004 door de overheid verplicht gesteld en is in principe gratis. In de praktijk is het zo dat de ouders moeten betalen voor het schooluniform en de boeken. Dit bedrag is voor veel ouders te hoog, waardoor hun kinderen niet naar school kunnen. Daarnaast zijn de overheidsscholen in Kenia overvol met klassen tot wel 80 leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk.

In Mtangani hebben sommige kinderen de mogelijkheid om naar deze overheidsscholen te gaan. Veel ouders kunnen dit helaas niet voor (al) hun kinderen betalen. Onze basisschool in Mtangani geeft deze kinderen nu goedkoop en goed onderwijs.

Onze basisschool heet Tuko Pamoja Junior School. Tuko Pamoja betekent: ‘we doen het samen’. Een passende naam voor onze basisschool.

Hoe ver zijn we nu?

Eind 2015 hadden we nog maar twee groepen. Ons plan was om een hele school te realiseren en de kinderen met behulp van sponsors naar school te laten gaan.
Het gehele jaar 2016 heeft in het teken gestaan van plannen bedenken, het sponsorproject opzetten, sponsors zoeken en de financiële middelen voor de bouw vinden. Dat verliep allemaal zo voorspoedig dat we binnen een jaar een volledige basisschool hebben kunnen bouwen, te weten; acht lokalen, een kantoor, vier kleuterlokalen en een uitbreiding van de toiletgebouwen.

In januari 2015 zijn we gestart met 60 kinderen. Vier jaar later, januari 2019, zijn we in staat om 400 kinderen goed onderwijs te bieden.

Om het project zelfvoorzienend te maken hebben we een sponsorproject opgezet. Met een bedrag van 8 euro per kind per maand zijn de kosten gedekt van:
* het salaris van de leraar;
* de schoolboeken en ander lesmateriaal;
* het schooluniform;
* een lunch;
* onderhoud en gebruik schoolgebouw;
* bijscholing leerkrachten.

Hoe nu verder?

De TUKO PAMOJA JUNIOR basisschool draait nu prima. Maar we beseffen steeds meer dat we niet mogen stoppen na de basisschool. Het is nog niet klaar, we moeten hen de kans geven om door te kunnen stromen naar de middelbare school. Er zijn wel middelbare scholen in de omgeving, maar deze zijn niet van de kwaliteit de we voor deze kinderen wensen. Daarbij komt dat de kosten hiervan voor veel ouders te hoog zijn. We hebben inmiddels een systeem bedacht waardoor ouders tijdens de basisschoolperiode van hun kind al een spaarpotje aanleggen om later de middelbare school te kunnen betalen. Op deze manier is het voor deze arme bevolkingsgroep van Mtangani mogelijk zowel goed basis- als middelbaar onderwijs te kunnen volgen.

Sinds juli 2018 zijn we bezig met het bouwen van de middelbare school. In maart 2019 verwachten we klaar te zijn.

Wilt u ons werk steunen?
Elke bijdrage is zeer gewenst op rekeningnummer:
NL85 ABNA 0565.081.357 t.n.v. Stichting Mtangani.

Wilt u uw steentje aan bijdragen?
Stuur een berichtje naar info@stichtingmtangani.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Namens de kinderen van TUKO PAMOJA JUNIOR hartelijk dank voor uw belangstelling en eventuele steun.

De Kinderen en Leraren

De kinderen

Een overzicht van alle klassen van onze school. Van kleutergroep PP1 t/m PP2 en basisschool groep 1 t/m 7.
Sponsor een kind

De Leraren

Een overzicht van de leraren van onze school. Van kleutergroepen PP1 t/m PP2 en basisschoolgroepen 1 t/m 7.
De Leraren