Sponsorproject

Stichting Mtangani > Sponsorproject

Sponsorproject

Het Keniaanse onderwijs is sinds 2004 door de overheid verplicht gesteld en zou volgens de overheid gratis moeten zijn. In de praktijk is het zo dat ouders in Kenia veel zelf moeten betalen, zoals inschrijfgeld, examens, de salarissen van de leerkrachten en extra activiteiten. Dit bedrag is voor heel veel ouders te hoog, waardoor hun kinderen niet naar school kunnen. Daarnaast zijn de overheidsscholen in Kenia overvol met klassen tot wel 80 leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk.

Door middel van ons sponsorproject krijgen de  kinderen uit Mtangani, afkomstig uit arme gezinnen nu wel de kans op goed onderwijs.

Onze basisschool heet Tuko Pamoja Junior School. Tuko Pamoja betekent: ‘we doen het samen’. Een passende naam voor onze basisschool.

Hoe ver zijn we nu?

Eind 2015 hadden we nog maar twee groepen. Ons plan was om een hele school te realiseren en de kinderen met behulp van sponsors naar school te laten gaan.
Het gehele jaar 2016 heeft in het teken gestaan van plannen bedenken, het sponsorproject opzetten, sponsors zoeken en de financiële middelen voor de bouw vinden. Dat verliep allemaal zo voorspoedig dat we binnen een jaar een volledige basisschool hebben kunnen bouwen, te weten; acht lokalen, een kantoor, vier kleuterlokalen en een uitbreiding van de toiletgebouwen.

In januari 2015 zijn we gestart met 60 kinderen. Vijf jaar later, januari 2020, zijn we in staat om 400 kinderen goed onderwijs te bieden.

Om het project zelfvoorzienend te maken hebben we een sponsorproject opgezet. Met een bedrag van 8 euro per kind per maand zijn de kosten gedekt van:

 • de salarissen van de leraren en secretaresse;
 • een maaltijd voordat ze weer naar huis gaan;
 • bijscholing leerkrachten om het niveau van het onderwijs te verhogen;
 • salaris personeel voor het bereiden van de lunch voor de kinderen;
 • kosten op het gebied van onderhoud;
 • maandverband voor de meisjes in de bovenbouw om lesuitval te voorkomen;
 • opstarten praktijkonderwijs (naaiatelier en bouwlokaal) volgend jaar.

Hoe nu verder?

De TUKO PAMOJA JUNIOR basisschool draait nu prima. Maar we beseffen steeds meer dat we niet mogen stoppen na de basisschool.We hebben lang de hoop gehad om ook middelbaar onderwijs te realiseren in Mtangani, maar dat is qua wetgeving te ingewikkeld. We zouden daar financieel zwaar op moeten inzetten, met dan nog een onzekere uitkomst of we het voor elkaar krijgen. We hebben daarom besloten om daarvan af te zien en in de toekomst per kind dat van de basisschool afkomt te bekijken wat de mogelijkheden zijn om door te kunnen stromen. We willen met alles wat we doen zorgen dat het geld zoveel mogelijk dicht bij het kind besteed wordt i.p.v. in vergunningen aanvragen etc. Onze oudste leerlingen zijn pas in januari 2021 aan vervolgonderwijs toe.

Wat wel haalbaar voor ons is, is het bieden van praktijkonderwijs. We zijn bezig met de bouw van praktijklokalen (december 2019) De eerste twee lokalen zijn in een ver gevorderd stadium.

 1. Naaien
 2. Timmeren
 3. Bouwen (metselen)
 4. Kapper/Visagie
 5. Elektricien
 6. Lassen
 7. Winkel waarin we de gemaakte producten verkopen

Wilt u ons werk steunen?
Elke bijdrage is zeer gewenst op rekeningnummer:
NL85 ABNA 0565.081.357 t.n.v. Stichting Mtangani.

Wilt u uw steentje aan bijdragen?
Stuur een berichtje naar info@stichtingmtangani.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Namens de kinderen van TUKO PAMOJA JUNIOR hartelijk dank voor uw belangstelling en eventuele steun.

De Kinderen en Leraren

De kinderen

Een overzicht van alle klassen van onze school. Van kleutergroep PP1 t/m PP2 en basisschool groep 1 t/m 7.
Sponsor een kind

De Leraren

Een overzicht van de leraren van onze school. Van kleutergroepen PP1 t/m PP2 en basisschoolgroepen 1 t/m 7.
De Leraren