Soms lukt het gewoon niet….

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Soms lukt het gewoon niet….

Soms lukt het gewoon niet….

Soms lukt het gewoon niet……

Zoals velen van jullie wel weten werken we met sponsors die gekoppeld zijn aan een leerling op de Recoye School in Kenia.
We zijn ontzettend blij dat we ook hele trouwe sponsors hebben. Als de kinderen van de basisschool afkomen dan benaderen we al hun sponsors om te overleggen wat nu….
Er is een optie om deze leerling los te laten en weer opnieuw gekoppeld te worden aan een basisschoolleerling of de sponsor helpt de leerling verder met middelbaar onderwijs. Maar altijd is er overleg en willen we maatwerk leveren voor de kinderen en hun sponsors.

Dit jaar hadden we een jongen met een goede eindscore en op basis daarvan mocht hij een studiebeurs via ons krijgen. Zijn sponsor was erg committed aan hem. Maar we wisten dat hij uit een gezin kwam die onderwijs niet hoog in het vaandel heeft staan. We maakte duidelijk aan de sponsor dat er een risico in zat dat hij het niet zou redden. Maar hij kreeg de kans.
Helaas is ons gevoel waarheid geworden. Zijn resultaten waren direct al aan de lage kant en het inleveren van zijn toets resultaten (wat een harde eis van ons is) heeft ons heel wat energie en frustratie gekost.

Doorgaan zou ‘loosing time and money’…we hebben nog naar andere opties gekeken, maar stoppen met financiële steun na dit eerste jaar. We realiseren dat niet alles lukt, maar we kunnen er wel voor zorgen dat zo min mogelijk geld verloren gaat.
Deze sponsor is nu gekoppeld aan een zeer serieuze student waar we allemaal in geloven.