Grote koerswijziging in Mtangani

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Grote koerswijziging in Mtangani

Grote koerswijziging in Mtangani

In een extra nieuwsbrief hebben we alle sponsors en belangstellenden al geïnformeerd over de ontwikkelingen van de afgelopen maand. Ik vertrek 18 februari weer naar Mtangani en ik wil ook op de hier op de website melden over de overgang van onze school naar een overheidsschool.

Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldden, hebben we de school overgedragen aan de overheid. Het was voor ons een logische en noodzakelijk stap om de school op lange termijn zelfstandig te laten draaien. Helaas heeft dit niet geleidt tot een soepele overgang. We meenden dat de overheid capabel genoeg zou zijn deze goed draaiende school over te kunnen nemen. Uiteraard hadden we ingecalculeerd dat het niveau op diverse fronten zou zakken, maar we gingen er wel vanuit dat we nog een ruime voldoende zouden halen. Omdat we eerlijkheid en transparantie hoog in het vaandel hebben staan, wil ik ook eerlijk en oprecht zijn over hoe de overgang tot nu toe verloopt.

Laat ik voorop stellen dat elke cent die bij ons binnen komt op een correcte manier is en wordt besteedt. Daar sta ik persoonlijk garant voor. Maar daarom hebben we nu wel moeten ingrijpen en gaan we bijsturen.

Sinds januari heeft de school een nieuwe directrice, mevrouw Karoyo. Ze heeft het schoolgeld verhoogd (5x zo hoog) en de klassen tot wel 50 tot 60 leerlingen vergroot. Daarnaast kan zij vrij bepalen hoeveel toetsen er gemaakt worden, zij heeft aangekondigd dit 18 x per jaar te zullen doen.  Ouders moeten namelijk de toetsen betalen. Bij ons was dat 3x per jaar. Ze heeft de schoonmaakster en de bewaker ontslagen en zegt geen geld te hebben voor schoolboeken en extra schoolbankjes. Ook de omgang met onze leerkrachten en ouders is niet professioneel.

Kortom, ze heeft veel geld geïnd, maar nergens in geïnvesteerd.

Uiteraard hebben we direct een rem gezet op haar verzoeken om financiële bijdragen. Vooraf was afgesproken dat wij de salarissen van onze leerkrachten zouden betalen, de bijscholingen voor hen en de lunch voor de kinderen en dat deden we uiteraard netjes.

Met het geld van een redelijke ouderbijdrage hebben we berekend dat zij al het overige zou kunnen bekostigen, zeker gezien het feit dat een overheidsschool minder hoeft te betalen voor boeken en examens.

Er is niets wat we op korte termijn kunnen doen tegen deze directrice. Ouders hebben haar inmiddels gerapporteerd bij ministerie van Onderwijs, maar wanneer daar actie op ondernomen wordt weten we niet. Aanspraak op het schoolgebouw kunnen we helaas niet meer maken. Dat is nu overgedragen aan de overheid. We hopen wel dat de overheid op termijn in zal grijpen en het schoolgebouw in de toekomst toch gebruikt kan worden voor goed onderwijs.

Op het moment dat Renata in Kenia is aangekomen werden er plannen gemaakt hoe nu verder, want ouders en het oudercomité zijn ten einde raad van het wanbeheer van de directrice. De ouders, leraren en het oudercomité zijn zeer gemotiveerd om met ons te gaan werken aan plan B, want het kan en mag niet zo zijn dat door 1 persoon de toekomst van zoveel kinderen verloren gaat. De situatie op dit moment is dat veel van onze sponsorkinderen weer op straat lopen. Iedereen die niet kan betalen, moet direct weg.

Plan B

Allereerst…. niets doen was voor ons geen optie. Al die jaren dat we er tijd, energie en geld in hebben gestoken, het grote vertrouwen dat we steeds van jullie hebben ervaren, maakt dat we keihard aan de slag zijn gegaan om een plan B te bedenken.

En dat is een doorstart met onze kinderen, zij zijn al 4 jaar op weg met dit project en behalen hele goede resultaten. Deze kinderen uit zeer kansarme gezinnen (dat is wederom maar weer gebleken nu bijna niemand het schoolgeld kan betalen), hebben echt een kans door de hulp van sponsors en onze inzet. Wij voelen ons ontzettend verantwoordelijk voor hen, hun ouders en de gemeenschap.

Maar we willen ook heel transparant en eerlijk naar buiten toe zijn over de situatie.

Waar we nu mee bezig zijn is om een nieuwe PRIVÉ school, op PRIVÉ grond op te zetten. Het gebouw wat eerder bedoeld zou zijn voor de middelbare school is geschikt en goedgekeurd door de inspectie voor 4 lokalen, inclusief computerlokaal en bibliotheek. Daarnaast zijn we nu begonnen met de bouw van 3 lokalen en een toiletgebouw erbij. Omdat de gemeenschap ons smeekte om door te gaan, heeft onze aannemer (hij heeft zelf 5 kinderen op school) de bouwopdracht tegen kostprijs aangenomen. Zo ook onze timmerman. Het doel is om uiterlijk (hopelijk eerder) per 1 mei as. te kunnen doorstarten. Onze leerkrachten hebben hun ontslag bij mevrouw Karoyo ingediend en zullen gaan werken op de nieuwe locatie. Op deze manier kunnen we onze kinderen weer goed onderwijs bieden. Helaas hebben de kinderen dan 1 termijn gemist maar we gaan heel hard werken om die achterstand in te lopen. Onze leraren, de ouders en het oudercomité staan onvoorwaardelijk achter ons en wij achter hen.

Hoe hard we ook ons best doen om al onze kinderen te ‘redden’, we kunnen niet alle kinderen op dit moment meenemen. We hebben maar ruimte voor groep 1a/b, 2a/b, 3a/b, 4, 5, 6 en 7.

Groep 8 gaat niet lukken omdat zij eind vorig jaar aangemeld zijn voor hun examen dit jaar op die school. Wel hebben we hun schoolgeld betaald zodat zij onderwijs kunnen blijven volgen.

Ook de kleuters (PP1a, PP1b, PP2a, PP2b) kunnen we nu niet meenemen. Dat is heel erg jammer, maar onze kleuters maken volgend jaar als eerste kans om bij ons in groep 1 te komen. Alle namen zijn genoteerd, we houden ze in de gaten!

Deze tegenslag valt ons allemaal zwaar, we hadden deze ontwikkelingen niet in deze mate voorzien. Mochten er nog vragen zijn, ik beantwoord ze graag.

Corien Norder

Voorzitter Stichting Mtangani

info@stichtingmtangani.nl

06-10461775