Blije gezichten

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Blije gezichten

Blije gezichten

Twee meiden, allebei zaten ze in de problemen. De een door mishandeling thuis, de ander omdat haar moeder in Mombasa niet voor haar kon zorgen, laat staan haar naar school kon laten gaan. Voor elke moeilijke situatie doen we ons best om kids in nood te helpen. Deze twee meiden zijn inmiddels goede vriendinnen van elkaar geworden en wonen in een van de staffrooms samen met onze kleuterjuf die ze onder haar hoede heeft genomen. In Nederland hebben we twee sponsors voor hen gevonden. Elke maand sturen we 26 euro per kind voor levensonderhoud naar de juf. Ze stralen nu weer….dankbaar om de brug te mogen zijn tussen hier en daar!