Post van Heidi en Yvonne

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Post van Heidi en Yvonne

Post van Heidi en Yvonne

Post van Heidi en Yvonne: “Mooi om te zien hoe de leerkrachten van Pamoja vandaag hun lessen hebben aangepast en inhoudelijk verrijkt met de aangeboden theorie. Met behulp van video-interactie hebben we tijdens een extra training teruggekeken op de lessen. De leerkrachten gaan samen met hun maatje werken aan hun leervragen en persoonlijk ontwikkelplan. De leerlingen gaven aan dit een leuke manier van werken te vinden. Wat kan coaching ‘on the job’ effectief zijn!”