Verslag Education For Everyone

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Verslag Education For Everyone

Verslag Education For Everyone

Verslag van Education For Everyone over de uitslag van de eerste wake-up toets:

Na de hernieuwde kennismaking, werden er op Recoye School Malindi in de 2e week van januari starttoetsen afgenomen om het beginniveau voor het 2etermijn te bepalen. Education for Everyone heeft alle toetsresultaten ingevoerd in een eigen systeem en geanalyseerd. De toetsresultaten vielen nog niet eens heel erg tegen! Klas 1 scoorde heel goed, klas 2b heel zorgelijk en de klassen 5-6-7 nét onder niveau. We hebben de directeur van Recoye geadviseerd samen met het team de resultaten te analyseren en te bespreken waar de focus de komende periode moet liggen en wat ze moeten herhalen. Daarnaast veel mondeling en extra in te steken op de Engelse taal en woordbegrip. Samen met het team van Recoye School Malindi maken we op kort termijn een video-afspraak om onze adviezen gezamenlijk door te nemen.