Sponsorreis

Sponsorreis

We gaan iets bijzonders doen, waarbij enige uitleg nodig is.

Al een tijdje ontving ik de vraag van een aantal mensen dat ze zo graag eens Mtangani zouden bezoeken. We hebben lang geworsteld met deze vraag. Mtangani is geen dorp waar we ‘zomaar’ toeristen op af willen sturen. Zelf werk ik ook het liefst onzichtbaar voor deze gemeenschap. We voelden ons niet prettig bij het idee om daar een toeristische trekpleister van te gaan maken. Aan de andere kant realiseren we ons ook heel goed dat daar niets van de grond was gekomen als we jullie niet hadden. Dilemma, dilemma…

Na lang dubben hebben we besloten om eenmalig een sponsorreis te organiseren. Ik vertrek 23 februari met 14 mensen naar Mtangani. Deze groep sponsort bij elkaar 61 kinderen!

We hebben een programma gemaakt waarbij een ieder zich ook nuttig kan maken en wij ook handig gebruik kunnen maken van deze groep. We hopen dat deze mensen ook weer een beetje ambassadeurs van onze stichting zullen zijn, zodat ons bereik groter wordt.

Ik ben van plan een reisverslag te maken en zal de link naar het verslag steeds op deze pagina zetten, zodat geïnteresseerden mee kunnen lezen.

Aan het eind van de reis wil ik een grote crowdfundactie starten. Door een enorme donatie die ik vorige week heb mogen ontvangen, zien we dat het nu echt mogelijk is om ook de middelbare school te kunnen bouwen. Maar we zijn er nog niet! Ik hoop van harte dat mensen die ons een warm hart toedragen ons daarmee zullen helpen en dat de actie een succes wordt!