Praktijkexamen groep 3

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Praktijkexamen groep 3

Praktijkexamen groep 3

Groep 3 heeft nu praktijkexamen. Nu kom ik niet uit het onderwijs en ben ik alleen maar de verbinding tussen Nederland en de school in Mtangani, maar ik vond onderstaande lijst wel mooi om even met jullie te delen;-)
Op onderstaande filmpjes en foto’s zijn de kinderen bezig met het maken van een collage.

Tegen het einde van groep 3 moet de leerling in staat zijn om:
a) elementaire lees- en rekenvaardigheden voor leren aan te tonen.
b) Op gepaste wijze communiceren met behulp van verbale en/of non-verbale modi in verschillende contexten.
c) Demonstreer gepaste etiquette in sociale relaties.
d) Creativiteit en kritisch denkvermogen toepassen bij het oplossen van problemen.
e) De directe omgeving verkennen om te leren en te genieten.
f) Oefen hygiëne, voeding, sanitaire voorzieningen, veiligheidsvaardigheden om gezondheid en welzijn te bevorderen.
g) Demonstreer de verwerving van emotionele, fysieke, spirituele, esthetische en morele ontwikkeling voor een evenwichtig leven.
h) Toon waardering voor het rijke en diverse culturele erfgoed van het land voor een harmonieus samenleven.
i) Digitale geletterdheid toepassen om te leren en te genieten.

De leerling kan:
a) deelnemen aan spelletjes voor plezier, samenwerking en vreedzaam samenleven.
b) manieren te identificeren waardoor liefde en zorg aan de naasten kan worden verleend.
c) decoratieve papieren voorwerpen van papier maken met behulp van vouwtechniek.
d) zing een verscheidenheid aan bij de leeftijd passende liedjes unisono, met aandacht voor nauwkeurigheid in toonhoogte en ritme voor plezier en zelfexpressie.
e) ritmische begeleiding van bekende liedjes improviseren met behulp van lichaamspercussie en andere instrumenten voor het plezier.
f) waarderen goed klassenleiderschap voor een harmonieus leven.