Oproep

Deze kinderen doen op dit moment eindexamen, we verwachten de uitslagen rond 10 december.

Daarna wordt het puzzelen als een malle…we hebben een studiefonds waaruit we de vervolgstudie van een aantal kinderen kunnen betalen, maar omdat de kinderen de laatste tijd zo vooruit zijn gegaan, vrees ik dat we niet elk kind dat het voortgezet onderwijs aan kan, financieel kunnen helpen….nadeel van succes? 😏

Daarom wil ik vragen of er mensen of bedrijven zijn die hen kunnen helpen? Jij kunt direct het verschil voor een leerling maken. Bij ons is het geen druppel op de gloeiend plaat, maar maatwerk!

De kosten zijn ongeveer 500 euro per jaar (ong. 40 euro per maand). Omdat deze kinderen uit zeer arme gezinnen komen, betalen we naast de schoolfees, ook hun schoolspullen en reiskosten om in de vakantie terug naar huis te komen. Je wordt uiteraard op de hoogte gehouden van hun resultaten.
Ik zou graag elk kind die het voortgezet onderwijs aan kan een kans willen geven. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@stichtingmtangani.nl of stuur me een DM.
Een eenmalige bijdrage op NL26ABNA 0887.1599.58 is ook fantastisch natuurlijk ❤️