Nieuwe schoenen

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Nieuwe schoenen

Nieuwe schoenen

Altijd weer een feest als er schoenen uitgedeeld worden die The Red Cross in Kenia aan de kinderen van onze school schenkt. HET wapen tegen jiggers, een parasiet die zich ingraaft in de huid van voornamelijk de voeten en daar infecties veroorzaakt die ernstige gevolgen kunnen hebben.