Herinneringen…

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Herinneringen…

Herinneringen…

Herinneringen zijn leuk! De bovenste foto is van begin 2015. We begonnen heel voorzichtig met het op poten zetten van basisonderwijs in Mtangani, elke jaar groeide we (flink) meer!!
We hadden weinig budget, dus een eenvoudig oranje shirt moest volstaan als uniform, ze zijn tot op de draad afgedragen;-) Wat een weg, met af en toe hobbels hebben we al afgelegd! We kijken zeer positief naar de toekomst.