Een koninklijke onderscheiding

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Een koninklijke onderscheiding

Een koninklijke onderscheiding

Wat een bijzondere dag die ik TOTAAL niet zag aankomen. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!
Ongelooflijk wat me vandaag is overkomen! Ik ben sprakeloos en dankbaar voor dit moment. Ik ben koninklijk onderscheiden en ben lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ik wilde dat ik Renata net zo in het zonnetje kon zetten, want zij werkt dubbel zo hard voor Mtangani.
Verder zal het weer even duren voor ik het vertrouwen in mijn naasten weer terug krijg…want o wat kunnen ze toneel spelen!!