Belangrijke mededeling

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Belangrijke mededeling

Belangrijke mededeling

Ons sponsorproject draait nu ruim 3 jaar, waarbij men voor 5 euro per maand een kind in Mtangani naar school kon laten gaan. Hierin gaat nu verandering in komen.

Beginsituatie

In 2015 begon het sponsorproject voor zestig leerlingen. Voor 5 euro per sponsorkind werden de kosten toen voldoende gedekt. Deze kosten bestonden uit:

  • salaris leerkracht;
  • uniform;
  • lesmateriaal;
  • lunch.

Huidige situatie

Op dit moment volgen 372 leerlingen les op onze school. Deze leerlingen hebben allemaal een sponsor. Onze school groeit in omvang maar ook in kwaliteit. Ieder jaar hebben wij onze leerlingen meer te bieden.

Toekomst

De komende jaren zal de school groeien naar 660 leerlingen. Ook in kwaliteit blijven we groeien.

De sponsorbijdrage is nu niet meer toereikend. De laatste tijd betaalden we verschillende kosten uit de opbrengsten van verschillende giften en acties. Op deze manier bleef het mogelijk om de sponsorbijdrage niet te verhogen. Nu de school groeit en steeds professioneler wordt moeten de kosten per leerling helemaal uit het sponsorgeld bekostigd kunnen worden en niet meer door een te laag bedrag aangevuld met geld uit giften en acties.

Waaruit bestaan de extra kosten?

  • salarisverhoging leraren door toegenomen werkdruk;
  • bijscholing leerkrachten om niveau van onderwijs te verhogen;
  • extra personeel voor het bereiden van de lunch voor de kinderen en voor het herstellen van uniformen;
  • toegenomen kosten op het gebied van beter lesmateriaal;
  • toegenomen kosten op het gebied van onderhoud en gebruik gebouw.

Wat betekent dit?

Om de komende jaren kostendekkend te werken is besloten dat nieuwe sponsors 8 euro gaan betalen voor een sponsorkind. Alle huidige sponsors zijn hierover geïnformeerd via de mail met het verzoek ook hun bijdrage te verhogen naar 8 euro. Het was niet makkelijk om deze stap te zetten, maar wel echt nodig op dit punt. Gelukkig zijn de reacties die ik ontvang erg positief en begripvol. Wij, en de kinderen van Mtangani zijn je zeer dankbaar. Op deze manier kunnen we met elkaar ons project gezond houden!

Nieuwe sponsors

Over twee maanden hebben we weer 60 nieuwe sponsors nodig voor de kleuters. Wil je ook sponsor worden? Of ken je iemand die ook interesse heeft om sponsor te worden, dan horen we dat heel graag. Het is ieder jaar weer een spannende uitdaging maar het is ons steeds weer gelukt!