Oproep voor aanmelding 4 jaar geleden

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Oproep voor aanmelding 4 jaar geleden

Oproep voor aanmelding 4 jaar geleden

Vier jaar geleden zijn we de basisschool in Kenia gestart met 60 leerlingen en benutte we de vakantie om ouders aan te sporen hun kind naar onze school te laten gaan. Met de megafoon achter op de piki piki door het dorp. Het was voor ouders een grote stap om je kind naar een onbekende school te laten gaan. We waren nog erg onbekend. Nu zitten we al op 400 kinderen en vinden de aanmeldingen vanzelf plaats en kunnen we groeien naar 600 kids. En dat allemaal in 4 jaar tijd;-) Wat een leuke herinnering! Luister vooral naar het einde van het filmpje..