Post van Heidi en Yvonne

Stichting Mtangani > Mtangani Nieuws > Post van Heidi en Yvonne

Post van Heidi en Yvonne

Post van Heidi en Yvonne: “Vandaag een mooie ochtend gehad in de kleuterklassen. Ook hier hebben de juffen laten zien hoe zij met zo’n grote groep het onderwijs anders kunnen organiseren. Mooie werkvormen gezien van een kleine
kring en natuurlijke materialen gebruiken in je instructie. Donateurs van Stichting Mtangani jullie kunnen zo trots zijn op hoe dit team bezig is op school.”